Privacy


Privacy verklaring Steunpagina.nl

Welkom bij Steunpagina.nl. Wij waarderen het dat u deze Privacy verklaring doorneemt. In de Privacy verklaring staat beschreven hoe de Website omgaat met privacy gevoelige gegevens van de Bezoeker. De Privacy verklaring maakt deel uit van de Voorwaarden. Voor vragen of andere zaken kan ten alle tijden contact opgenomen worden met de Website via het e-mail adres: support@steunpagina.nl

1 – Definities

Account: Een registratie van de Bezoeker met een e-mail adres op de Website die de mogelijkheid bied in te loggen op de Website.
Betaalverwerker: Door De Nederlandsche Bank (DNB) gereguleerde elektronisch geld instelling die betalingen verwerkt voor de Website, Donateur en Steunpagina Starter.  
Bezoeker: Een ieder die op welke manier dan ook, direct of indirect, gebruik maakt van de Website en/of één van de aangeboden diensten op en/of d.m.v. de Website.
Donateur: Een ieder die op welke manier dan ook een donatie maakt geïnitieerd vanuit de Website en d.m.v. de door de Website gebruikte Betaalverwerker.
Steunpagina: Een online donatie pagina voor een specifiek doel gemaakt door een Steunpagina Starter op de Website.
Steunpagina.nl: Een handelsnaam van LLEMG, geregistreerd in het handelsregister onder Kamer van Koophandel nummer 52604926.
Steunpagina Starter: Een ieder die een Steunpagina aanmaakt op de Website.
Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden
Website: Het online platform bereikbaar onder de domeinnaam Steunpagina.nl.

2 – Privacy gevoelige gegevens

Privacy gevoelige gegevens zijn gegevens waarmee de Website u persoonlijk kan identificeren. Denk hierbij aan uw persoonsgegevens (naam, adres), maar ook het IP-adres van uw computer of uw e-mail adres. 

De Website gaat uiterst voorzichtig om met privacy gevoelige gegevens van de Bezoeker. De enige privacy gevoelige gegevens die de Website eventueel opslaat is de naam, e-mail adres en het IP-adres van de Bezoeker. De Website slaat geen privacy gevoelige gegevens op zoals de ID-gegevens, adresgegevens, bankrekeningnummers en telefoonnummers.

Naam en e-mail adres wordt alleen opgeslagen als een Bezoeker een Account maakt op de Website.

Het IP-adres wordt alleen opgeslagen voor veiligheidsdoeleinden, analytische doeleinden en/of het correct functioneren van de Website.

3 – Financiële transacties

Om financiële transacties mogelijk te maken maakt de Website gebruik van de Betaalverwerker, een door De Nederlandsche Bank (DNB) gereguleerde elektronisch geld instelling.

Om betalingen te kunnen verwerken moet de Betaalverwerker bij wet weten wie de Steunpagina Starter is. Om aan de Nederlandse wetgeving te voldoen zal de Betaalverwerker van de Steunpagina Starter minimaal de ID-gegevens, adresgegevens, het bankrekeningnummer en een mobiel nummer vragen.

Deze gegevens zijn uitsluitend bij de Betaalverwerker bekend, de Website slaat deze gegevens niet op en heeft ook geen inzicht in deze gegevens.

4 – Cookies

De Website maakt gebruik van cookies voor statistische, analytische en functionele doeleinden. U heeft de mogelijkheid deze cookies te blokkeren via uw webbrowser maar hierdoor zal de Website eventueel niet meer correct functioneren.

De Website maakt ook gebruik van plugins/elementen van derden. Denk hierbij aan de mogelijkheid om een opmerking achter te laten via Facebook. Voor het correct functioneren van deze plugins/elementen worden eventueel cookies gebruikt van de desbetreffende partijen. Deze cookies vallen onder de privacy verklaring van de desbetreffende partijen, de Website heeft hier geen invloed op. Ook deze cookies kunnen geblokkeerd worden via de webbrowser maar hierdoor zal de Website eventueel niet meer correct functioneren.

5 – Account beëindigen  

De Bezoeker kan een Account beëindigen door een bericht te sturen naar de Website op het bovenvermelde e-mail adres. Bij de beëindiging van een Account zullen praktisch alle aan de Account gerelateerde gegevens permanent verwijderd worden tenzij er een wettelijke bewaarplicht en/of bewaarplichttermijn is en/of dit termijn nog niet verstreken is. Bepaalde interactieve elementen, denk aan publieke opmerkingen of discussies, kunnen eventueel zichtbaar blijven op de Website nadat het Account beëindigt is. Publicaties d.m.v. derden die zichtbaar zijn op de Website, denk hierbij bijv. aan opmerkingen via Facebook, zullen via de desbetreffende partijen verwijderd moeten worden.